Postavljajte jedno po jedno pitanje, hitajući ka cilju vašeg istraživanja

Platforma „Youthengage.net“ ima za cilj da pomogne omladinskim organizacijama u Srbiji da na brz i efikasan način dođu do željenih podataka o potrebama i problemima mladih ljudi, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Mogućnosti segmentiranja reprezentativnog uzorka i kontrole dinamike istraživanja prevazilaze dosadašnje alate i mehanizme, međutim za održivost ovakvog sistema potrebno je imati u vidu sledeće savete koji će takođe doprineti i kvalitetu vaših istraživanja.

Pored toga, imajte jasnu sliku kako vaša pitanja jedno po jedno vode ka ostvarivanju cilja usled koga ste se odlučili da konsultujete mlade. Neka budu grupisana po jasnim kategorijama.