Koristite zatvoreni tip pitanja

Iako je ova opcija uvedena u sam mehanizam kao jedina mogućnost, zatvoreni tip pitanja jeste i najefikasniji za dalju analizu. Sa jedne strane olakšava mladim ljudima da pruže kvalitetan odgovor, a sa druge omogućava vam da izbegnete sate naknadne analize kodirajući i razumevajući otvorene odgovore. Međutim, imajte u vidu da je potrebno predvideti što je moguće širi dijapazon odgovora kako mladi ne bi bili uskraćeni za izražavanje svog mišljenja.