Budite jasni i koncizni u sastavljanju vaših pitanja i odgovora

Duge konstrukcije rečenica mogu zvučati konfuzno mladim ljudima i time direktno uticati da dobijanje manje relevantnih rezultata istraživanja. Koristite kratke, koncizne i jednostavne rečenice, kako u pitanjima tako i u ponuđenim odgovorima.

 

    Pored toga, na kvalitet rezultata može uticati i način na koji postavljate pitanje. Trudite se da budete što direktniji, samim tim će i vaši rezultati biti bolji. Fokusirajte se na merljive odgovore koje vam vaši ispitanici mogu pružiti.