Optimalan upitnik za mlade sadrži od 10 do 12 pitanja

Preopterećenost informacija danas je dovela do smanjenja pažnje mladih. Ovo je potrebno da imamo u vidu prilikom konstruisanja upitnika kako bismo osigurali da su mladi zaista fokusirani prilikom davanja odgovora i da naša istraživanju odišu visokim kvalitetom.

Kako bismo ovo osigurali, idealno bi bilo da istraživanja sadrže od 10 do 12 pitanja. „Odgovori.org“ platforma, štiteći kvalitet i interese mladih, uvela je ograničenje od 15 pitanja po upitniku. Mnogo su veće šanse da će mladi ostati fokusirani tokom kraćih upitnika nego tokom dužih sa velikim brojem pitanja.

Prilikom sastavljanja upitnika postavite samo ona pitanja koja su važna za vaš krajnji cilj. Izbegavajte pitanja koja vam neće dati dodatan uvid u ono što želite da ispitate.