Vodite računa o frekventnosti vaših istraživanja

Mladi predstavljaju važan resurs o kome je bitno voditi računa i ne iscrpeti ga. Sa tim u cilju ova platforma ograničava da jedna osoba iz uzorka odgovara na upitnik više od jednog puta tokom 7 dana. Kako biste bili u prilici da dođete do tačno određenog uzorka koji želite, pre nego što krenete sa pripremom istraživanja konsultujte „Youthengage.net“ kalendar i uverite se da profil mladih ljudi koji je vama potreban već nije deo istraživanja neke druge organizacije. Zakažite vaša istraživanja na vreme kako bismo zajedničkim snagama izbegli preklapanja i sačuvali mlade od preopterećenja. Za uzvrat naša istraživanja će biti kvalitetnija, i svi ćemo uvek biti u prilici da dođemo do podataka koje želimo.