Testirajte vaše upitnike

 

Iako ste vodili računa o svim prethodno navedenim savetima i iskoristili svoje znanje i iskustvo da sastavite upitnik, neke greške se uvek mogu provući i uticati na kvalitet dobijenih rezultata. Zbog toga pre nego što pustite upitnik ka mladima, testirajte upitnik sa nekim ko nije bio uključen u proces njegovog kreiranja, zamolite ga da popuni i da vam prenese svoj utisak u njemu. Na taj način ćete izbeći potencijalne greške i kasnije poteškoće prilikom analize dobijenih rezultata.