Saveti za sprovođenje istraživanja

Koja je svrha ovih saveta?

Platforma „YouthEngage.net“ ima za cilj da pomogne omladinskim organizacijama u Srbiji da na brz i efikasan način dođu do željenih podataka o potrebama i problemima mladih ljudi, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Mogućnosti segmentiranja reprezentativnog uzorka i kontrole dinamike istraživanja prevazilaze dosadašnje alate i mehanizme, međutim za održivost ovakvog sistema potrebno je imati u vidu sledeće savete koji će takođe doprineti i kvalitetu vaših istraživanja.