Kako ostvariti bezbednost i sigurnost
učesnika u aktivnostima mobilnosti mladih

Da bi vaša organizacija ispravno sprovela omladinsku razmenu, treba da se pobrinete da su sve mere koje su osmišljene za zaštitu učesnika u potpunosti sprovedene. Zbog posebnih okolnosti koje su nastale usled pandemije COVID19, mere koje se odnose na bezbednost i sigurnost učesnika sada su striktnije nego ikad.

Ovaj jednostavni Vodič će vam ukazati na različite vrste mera tokom različitih faza pripreme i implementacije omladinske razmene, od obezbeđivanja privatnosti podataka učesnika do njihove fizičke sigurnosti i zdravlja.

Ovo su teme koje će biti pokrivene u okviru Vodiča:

Bezbednost podataka učesnika

Koraci za ostvarivanje digitalne bezbednosti učesnika razmene

Fizička bezbednost učesnika

Mere za prevenciju COVID19