KONAČNI PLAN KOMUNIKACIJE

Razvijanje matriksa komunikacije: Kada i kako komunicirati sa kim?

Treba da budete jasni u vezi sa vašim generalnim ciljevima komunikacije. Šta želite da postignete, kada i zašto?

Matriks komunikacije je potreban da biste definisali ko će sa kim komunicirati u toku svih faza projekta.

Takođe:

  • Kako će se komunikacija odvijati
  • Kada će se komunikacija odvijati
  • Gde se mogu videti rezultati/akcije komunikacije

Kreiranje matriksa komunikacije

*Mapirajte svoje lokalne ciljne grupe. Posmatrajte koje društvene mreže najviše koriste i prilagodite tome svoju strategiju.