PROVERA FINANSIJSKIH I LJUDSKIH RESURSA

Plan treba da obuhvati i budžet koji je potreban za implementaciju aktivnosti u vezi sa komunikacijom.

Prođite kroz sve planirane aktivnosti i razmislite da li ćete sve moći da ih organizujete samo sa članovima svoje organizacije ili će biti potrebno da angažujete spoljne eksperte ili pružaoce usluga.

Da li se vaš budžet podudara sa vašim planovima i ciljevima?

Pobrinite se da dobijete najviše što možete za svoj novac tako što ćete efektivno targetirati komunikaciju: podela ciljne grupe i alata po prioritetima i fokusiranje na aktivnosti koje imaju veći uticaj a manje koštaju.

Uračunajte troškove spoljno angažovanih lica (agencija za dizajn, produkcija, štampa, poštarina itd.)