Registracija organizacije

Registracioni formular

Registrovanjem vaše organizacije i kreiranjem njenog profila na ovoj platformi, moći ćete da doprete do velikog broja potencijalnih učesnika deljenjem poziva za vaše aktivnosti mobilnosti. Kada popunite formular, mi ćemo verifikovati vaše podatke i poslati vam mejl sa potvrdom. Nakon toga ćete moći da se prijavite na svoj profil, uredite ga i objavite pozive za aktivnosti.

  • Account data

  • Organization data

    Here you can edit your organizations data
  • Upload
  • Write down your organisations email (not required if its the same mail as above)
  • Responsible person

  • Social media profiles

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pregledajte odgovore na pitanja koja se najčešće postavljaju o platformi i šta ona nudi omladinskim organizacijama i mladima.

Da li moja organizacija mora biti iz Evrope da bih se registrovala?

DA. Ova platforma trenutno radi samo na promociji mogućnosti mobilnosti mladih u Evropi, tako da vaša organizacija mora biti locirana u nekoj od evropskih zemalja.

Da li je registracija na sajtu i korišćenje njegovih usluga besplatna?
DA. Sve usluge koje nudi platforma YouthEngage su besplatne kako za mlade tako i za omladinske organizacije.
Da li će moj nalog biti aktivan čim popunim formular za registraciju?

NE. Da bi vaš nalog bio u funkciji, moraćemo da proverimo i verifikujemo vaše podatke. Ovaj proces može trajati do 24 sata. Kada vaši podaci budu verifikovani, bićete obavešteni putem e-pošte i moći ćete da koristite sve funkcije platforme.

Da li će ova platforma čuvati podatke o podnosiocima zahteva za pozive za razmenu mladih koje je objavila moja organizacija?

Ne. Obrasce za prijavu za vaše aktivnosti mobilnosti ćete ugraditi sa svog naloga na Google Forms-u kada objavite pozive na platformi.

Ova platforma je razvijena je od strane Udruženje građana Libero uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).