Organizacije

ŠTA NUDIMO OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA

Na platformi YouthEngage.net možete podeliti pozive za vaše aktivnosti mobilnosti.  Na taj način lakše ćete dopreti do novih potencijalnih učesnika, volontera i aktvista iz Srbije i ostatka Evrope. Ne zaboravite da smo vam pripremili i besplatne vodiče za unapređenje vaše komunikacione strategije ka mladima.

=

Komunicirajte sa mladim ljudima

Naučite kako da Naše besplatne i gotove komunikacione strategije će pomoći vašoj organizaciji da efikasno komunicira o vašim mogućnostima mobilnosti sa različitim socio-ekonomskim grupama mladih, povećavajući tako broj, raznovrsnost i kvalitet učesnika.

=

Delite svoje pozive za mobilnost

Učinite svoje pozive o aktivnostima mobilnosti dostupnim većem broju potencijalnih učesnika tako što ćete ih deliti na ovoj platformi. Registrujte svoju organizaciju i kreirajte njen profil popunjavanjem jednostavnog obrasca za registraciju. Kada vaš nalog bude verifikovan, moći ćete da delite pozive sa učesnicima za aktivnosti mobilnosti koje sprovodite na platformi.

b

Osigurajte bezbednost svojih učesnika

Pripremili smo vodič korak po korak za obezbeđivanje bezbednosti i sigurnosti učesnika u aktivnostima mobilnosti vaše organizacije. Možete mu pristupiti besplatno.

b

Povežite se sa drugim organizacijama

Kada se registrujete i postavite svoj profil na platformi, logo vaše organizacije i kontakt detalji će biti navedeni na stranici „Registrovane organizacije“, što omogućava potencijalnim partnerima, zainteresovanim stranama i volonterima da lako stupe u kontakt sa vama.

Najavite svoju priliku za mobilnost u nekoliko jednostavnih koraka!

 

 

Kako biste objavili poziv na platformi YouthEngage.net morate otvoriti svoj nalog

 

 

KORAK 1 - Priprema poziva za mobilnost

Popunite obrazac sa svim podacima koje potencijalni kandidati treba da znaju o vašoj mobilnosti. Ne zaboravite da napravite formular za prijavu na Google formu ili sličnom servisu za prikupljanje prijava i da nalepite link do njega u odgovarajuće polje. Imajte na umu da na ovoj platformi ne čuvamo podatke o kandidatima vaše organizacije.

KORAK 2 - Slanje poziva

Kada popunite formular kliknite na dugme „Pošalji“. Nakon toga ćemo proveriti i potvrditi vaš poziv.

KORAK 3 - Izbor učesnika aktivnosti

Kada proverimo vaš poziv za učesnike, biće objavljen na platformi i svi posetioci sajta će moći da ga vide. Na vama je sada samo da izvršite selekciju prijavljenih učesnika nakon isteka roka za prijavljivanje i da odgovorite na njihova potencijalna pitanja i nedoumice.

Registrovane organizacije

 

[dipl_image_card_carousel cards_per_slide="4" cards_per_slide_tablet="2" cards_per_slide_phone="1" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][dipl_image_card_carousel_item title="Mladi zmaji" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/01/logo_profile_016.jpg" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.mladizmaji.si" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="CONNECT International" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.17.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="www.connect-international.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="BUM" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.21.30.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://bum.org.rs" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Move It!" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.24.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://moveit-org.com" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Interkultura" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.02.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://interkultura.org.mk" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="EduNorth" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.21.42.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.edunorth.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="PRONI" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.37.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.proni.ba" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Backslash" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.32.45.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.backslash.es" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="NVO Prima" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.32.38.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://nvoprima.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="KAS" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.32.51.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.camping.rs" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="TiPovej" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.45.55.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.tipovej.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Centar za urbani razvoj" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.46.07.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://www.udc.rs" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Youth Bridges Budapest" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.46.01.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.youthbridgesbudapest.org" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Association of citizens “ Roma, Egyptians and Ashakali Bor”" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/reab.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://reab.org.rs/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="reab"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="AMPERSAND" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/ampersand.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="ampersand"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="EcoLogic" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/ecologic.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://ecologic.mk" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="ecologic"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Environment Engineering Group" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/IZZS.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.activity4sustainability.org" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="IZZS"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Fruska Gora Danube Resource Center" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/fgdr.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://fruskagora-dunav.rs/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="fgdr"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="SOKRAT" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/sokrat.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.facebook.com/nvosokrat/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="sokrat"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="NGO Libero" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/libero.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.libero.org.rs" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="libero"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Makerspace Varazdin" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/Makerspace.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.facebook.com/makerspacevarazdin/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="Makerspace"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Alumni Mandoulides" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/alumni-mandoulides.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.facebook.com/alumni.mandoulides" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="alumni mandoulides"][/dipl_image_card_carousel_item][/dipl_image_card_carousel]

Ova platforma je razvijena je od strane Udruženje građana Libero uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).