Podnesi inicijativu

STUPITE U KONTAKT SA NAMA KAKO BISMO MOGLI DA SPROVEDEMO VAŠU INICIJATIVU

Popunjavanjem ovog formulara možete podneti inicijativu Udruženju građana Libero koja je usmerena ka unapređenju položaja i prava mladih. Potrudite se da što detaljnije opišete svoj predlog kako bismo mogli lakše i brže da formulišemo odgovor na vaš zahtev.

Opiši nam svoju inicijativu

Ova platforma je razvijena je od strane Udruženje građana Libero uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).