Organizacije

Zašto učestvovati kao organizacija?

 

Platforma YouthEngage.net je posebna po svojim funkcijama i skrojena je na način da organizacijama omogući jednostavnu komunikaciju sa mladim ljudima. Youthengage.net će pomoći organizacijama da neposredno uključe mlade u kreiranje programa, usluga i politika za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou.

Platforma nudi sledeće mogućnosti:

ISTRAŽITE PRAVE POTREBE

Putem naše platforme moguće je konsultovati se sa mladima u broju koji čini statistički relevantan uzorak,

ISPITAJTE BRZO

Konsultacije sa mladima koje se mogu obaviti u veoma kratkom roku. Mladi dobijaju notifikaciju zavisno od postavljenih filtera

PITAJTE CILJANO

Platforma pruža mogućnost filtera za segmentiranje uzorka mladih te time osigurava relevantna istraživanja

ISTRAŽIVANJA SU VAŠA!

Isključivo vlasništvo nad rezultatima istraživanja pripada organizaciji koja ih sprovodi – vi birate da li ćete ih podeliti ili zadržati za sebe

PITANJA PO VAŠOJ MERI

Organizacije same određuju dinamiku istraživanja (kad, sa koliko ispitanika, na kojoj teritoriji, koliki uzorak i sl.)

Postupak prijave

;

Registracija

Pristupite stranici za registraciju novih korisnika i unesite tražene podatke u registracioni formular

Aktivacija

Nakon što naš tim verifikuje vaše podatke na adresu elektronske pošte koju ste uneli u registracioni formular stićiće vam mejl dobrodošlice. Nakon verifikacije naloga možete pristupiti svom profilu preko stranice za prijavu i praviti istraživanja u kojima će mladi koji su članovi sajta učestvovati.

Još niste registrovali vašu organizaciju? Učinite to ovde!

Već imate nalog vaše organizacije? Prijavite se ovde!

Registrovane organizacije

[dipl_image_card_carousel cards_per_slide="4" cards_per_slide_tablet="2" cards_per_slide_phone="1" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][dipl_image_card_carousel_item title="Mladi zmaji" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/01/logo_profile_016.jpg" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.mladizmaji.si" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="CONNECT International" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.17.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="www.connect-international.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="BUM" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.21.30.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://bum.org.rs" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Move It!" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.24.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://moveit-org.com" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Interkultura" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.02.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://interkultura.org.mk" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="EduNorth" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.21.42.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.edunorth.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="PRONI" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.22.37.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.proni.ba" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Backslash" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.32.45.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.backslash.es" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="NVO Prima" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.32.38.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://nvoprima.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="KAS" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.32.51.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.camping.rs" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="TiPovej" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.45.55.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.tipovej.org" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Centar za urbani razvoj" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.46.07.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://www.udc.rs" link_option_url_new_window="on" global_colors_info="{}"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Youth Bridges Budapest" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-24-at-14.46.01.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.youthbridgesbudapest.org" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Association of citizens “ Roma, Egyptians and Ashakali Bor”" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/reab.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://reab.org.rs/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="reab"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="AMPERSAND" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/ampersand.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="ampersand"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="EcoLogic" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/ecologic.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://ecologic.mk" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="ecologic"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Environment Engineering Group" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/IZZS.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.activity4sustainability.org" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="IZZS"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Fruska Gora Danube Resource Center" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/fgdr.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="http://fruskagora-dunav.rs/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="fgdr"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="SOKRAT" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/sokrat.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.facebook.com/nvosokrat/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="sokrat"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="NGO Libero" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/libero.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.libero.org.rs" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="libero"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Makerspace Varazdin" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/Makerspace.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.facebook.com/makerspacevarazdin/" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="Makerspace"][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item title="Alumni Mandoulides" image="https://youthengage.net/wp-content/uploads/2022/10/alumni-mandoulides.png" _builder_version="4.17.1" _module_preset="default" title_text_align="center" link_option_url="https://www.facebook.com/alumni.mandoulides" link_option_url_new_window="on" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" title_text="alumni mandoulides"][/dipl_image_card_carousel_item][/dipl_image_card_carousel]

Ova platforma je razvijena je od strane Udruženje građana Libero uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).