Mini strategije

Mini komunikacione stategije predstavljaju dodatak uz Vodič za kreiranje komunikacionih startegija, kroz koji predstavljamo praktične modele za implementaciju znanja iz ovog vodiča na konkretnim ciljnim grupama.

Komunikaciona strategija za mlade koji žive van urbanih sredina

 

Komunikaciona strategija za mlade pripadnike manjinskih grupa

Komunikaciona strategija za studente

Komunikaciona strategija za mlade volontere

Komunikaciona strategija za mlade smanjenim finansijskim mogućnostima

Komunikaciona strategija za mlade na školovanju van mesta boravka

Ova platforma je razvijena je od strane Udruženje građana Libero uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).