Graffiti Art Takes the Street

Zajedno sa partnerima iz Portugala, Austrije i Severne Makedonije UG BUM započeo je implementaciju
projekta „Grafitti Art Takes the Street“. Projekat se finansira uz podršku Erazmus+ programa Evropske
Unije, a koordinira ga „Agencia Nacional para a gestao do programa Juventude em Accao“, Portugal.

Cilj projekta je stvaranje jedinstvenih grafita na nekoliko gradskih lokacija u partnerskim
zemljama/gradovima, s ciljem da se mladi i ambiciozni umetnici potaknu na stvaranje ulične umetnosti
u formi grafita kako bi se povećao njihov broj i kako bi grafiti bili priznati kao umetnost. Planirali smo
da na ovaj način učinimo šire dostupnim važne poruke o životnoj sredini, klimatskim promenama i
ekologiji, kao i o društvenom aktivizmu mladih.

Uslovi za izbor umetnika/ca:
– Da imaju između 18-29 godina
– Da dostave svoj portfolio koji dokazuje njihovo iskustvo u izradi grafita
– Entuzijazam za stvaranje grafita
– Iskustvo u i zainteresovanost za temu životne sredine, ekologije, klimatskih promena i aktivizma
– Spremnost da izrade 2 grafita na neku od pomenutih tema
– Dobro poznavanje engleskog jezika
– Pristanak na učešće u snimanju kratkog filma koji će se pripremati tokom izrade grafita

Cilj ovog poziva je uključivanje mladih umetnika/ca koji imaju iskustvo u kreiranju grafita u projekat, kao
i proširenje mreže kontakata između umetnika, te poboljšanje njihove zapošljivosti, potencijala i sticanje
radnog iskustva.

Grafite bi trebalo pripremiti u periodu od 1. oktobra do 15. decembra. Organizatori projekta će u dogovoru
sa lokalnim vlastima obezbediti mesta za izradu grafita dimenzija 2×2, 2×3 ili 3×3.

Ako nam se pridružite:
– Doprinećete boljem prepoznavanju stvaranja uličnih grafita kao umetnosti
– Pomoći ćete umrežavanju između mladih umetnika
– Steći ćete dragoceno iskustvo i unaprediti sopstveni umetnički portfolio
– Učestvovaćete u snimanju kratkog filma o vašem radu

Kako biste se prijavili za učešće potrebno je da nam pošaljete svoj umetnički portfolio zajedno sa
specifikacijom troškova izrade grafita na sledeću mejl adresu: info@bum.org.rs najkasnije do 1. oktobra,
23:59 CET, nakon čega će BUM napraviti konačnu selekciju.

*Prilikom popunjvanja specifikacije troškova izrade grafita molimo vas da u obzir uzmete da su moguće
veličine grafita 2×2, 2×3, ili 3×3 metara.

Date details

Start date: 01.10.2022.
End date: 15.12.2022.
Deadline for applying: 01.10.2022.
Eligible countries

Organizator info

ITmedia

test bio info