Graffiti Art Takes the Street

Graffiti Art Takes the Street

Zajedno sa partnerima iz Portugala, Austrije i Severne Makedonije UG BUM započeo je implementacijuprojekta „Grafitti Art Takes the Street“. Projekat se finansira uz podršku Erazmus+ programa EvropskeUnije, a koordinira ga „Agencia Nacional para a gestao do programa...