Pandemija kovida 19 imala je ogroman uticaj na način kako mladi ljudi u Srbiji i svetu uče, rade, putuju i provode slobodno vreme. Brojne nevladine organizacije i državne institucije pokušale su da prilagode svoje programe i aktivnosti novonastaloj situaciji kako bi...

read more