Realizovana istraživanja

Na ovoj stranici možete pristupiti rezultatima istraživanja koje su organizacije registrovane na ovoj platformi sprovele i učinile javno dostupnim.

STAVOVI MLADIH O ONLINE NASTAVI U SRBIJI

STAVOVI MLADIH O ONLINE NASTAVI U SRBIJI

Istraživanje o stavovima srednjoškolaca o online obrazovanju u Srbiji nastalo je iz potrebe da se temi nastave na daljinu pristupi kroz osvrt na njihova očekivanja, tehničku pripremljenost i spremnost da na ovaj način uče i napreduju. Na osnovu istraživanja...

read more
Percepcija mladih o merama borbe protiv kovida-19

Percepcija mladih o merama borbe protiv kovida-19

Pandemija kovida 19 imala je ogroman uticaj na način kako mladi ljudi u Srbiji i svetu uče, rade, putuju i provode slobodno vreme. Brojne nevladine organizacije i državne institucije pokušale su da prilagode svoje programe i aktivnosti novonastaloj situaciji kako bi...

read more

Ova platforma je razvijena je od strane Udruženje građana Libero uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).