Podnesite inicijativu kroz YouthEngage platformu

Podnesite inicijativu kroz YouthEngage platformu

Udruženje građana Libero omogućilo je još jednu uslugu u okviru platforme YouthEngage.net koja će doprineti poboljšanju naše komunikacije sa mladima i razumevanja njihovih realnih potreba . Na stranici “Inicijative” sada u svega nekoliko klikova možete...
YouthEngage platforma je sada onlajn!

YouthEngage platforma je sada onlajn!

Sa zadovoljstvom možemo da objavimo da je pokrenuta platforme YouthEngage.net, mesto koje povezuje organizacije koje organizuju mobilnosti sa mladim ljudima koji su voljni da u njima učestvuju i koja omogućava da se glas mladih čuje u pitanjima koja ih se...