Mladi u obrazovanju u Srbiji često se suočavaju sa brojnim preprekama prilikom pristupanja tržištu rada i zaštiti prava na rad. Kako bi trenutna situacija bila objektivno i sveobuhvatno analizirana sprovedeno je istraživanje „Mladi u obrazovanju i njihov pristup tržištu rada – Analiza trenutnog položaja mladih koji se nalaze u obrazovanju na tržištu rada“. Primarni cilj sprovedenog istraživanja bilo je iniciranje diskusije o uslovima zapošljavanja mladih u obrazovanju i o načinima na koji se tržište rada može bolje prilagoditi njihovim potrebama.

Prvi deo istraživanja činila je analiza normativno-pravnog i institucionalnog okvira zapošljavanja mladih u obrazovanju u Srbiji, kako bi se utvrdilo koje aspekte njega bi trebalo unaprediti. Zatim se pristupilo prikupljanju i analizi iskustva i stavova mladih u obrazovanju o njihovom položaju na tržištu rada. Preko 200 studenata sa univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu imalo je priliku da nam predstavi probleme sa kojima se susreću prilikom pokušaja ostvarivanja radnih prava u toku studija. Pored njih, još 30 mladih iz ovih gradova učestvovalo je u fokus grupama  u okviru ovog istraživanja. Na osnovu rezultata istraživanja napravljena je lista problema i mogućih preporuka za izmenu trenutnog zakonodavstva koji regulise radna prava studenata.

Sledeći korak u okviru ovog projekta biće sprovođenje konsultacija sa sindikalnim, studentskim i udruženjima poslodavaca na temu unapređenja prava na pristup tržištu rada mladima u Srbiji.

Rezultate istraživanja možete preuzeti ispod: