Poziv za učesnike/ce – New Innovations of Business UpSummary

Poziv za učesnike/ce – It has to be love

PRONI Centar za omladinski razvoj u saradnji sa partnerima NVO PRIMA iz Crne Gore vas poziva da se prijavite na međunarodni seminar pod nazivom “Sexual and gender based violence among youth” koji će okupiti učesnike/ce iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije,...