Udruženje građana Libero omogućilo je još jednu uslugu u okviru platforme YouthEngage.net koja će doprineti poboljšanju naše komunikacije sa mladima i razumevanja njihovih realnih potreba . Na stranici “Inicijative” sada u svega nekoliko klikova možete uputiti inicijativu ka našoj organizaciji koja se tiče prava i potreba mladih, a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u najbržem roku. Ova funkcija platforme zamišljena je kao servis za uspostavljanje dvosmerne komunikacije između mladih ljudi i naše organizacije kako bismo zajedno radili na projektima, aktivnostima i politikama koji će doprineti poboljšanju položaja mladih u Srbiji i Evropi.

Libero ima 20 godina iskustva u radu sa mladima na polju zaštite njihovih prava,  promocije aktivne participacije u donošenju odluka, interkulturalnom dijalogu i snaženju evropskih vrednosti u našem društvu. Nakon što dobijemu inicijativu od vas analiziraćemo je i stupićemo u kontakt sa vama kako bismo videli kako vam možemo pružiti podršku kroz naše predstojeće projekte i aktivnosti.

Platforma YouthEngage.net razvijena je uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).