Pandemija kovida 19 imala je ogroman uticaj na način kako mladi ljudi u Srbiji i svetu uče, rade, putuju i provode slobodno vreme. Brojne nevladine organizacije i državne institucije pokušale su da prilagode svoje programe i aktivnosti novonastaloj situaciji kako bi pružile podršku mladim ljudima u prevazilaženju brojnih izazova koje je kovid 19 doneo. Cilj istraživanja koje je bilo sprovedeno bilo je da ustanovi koliko su ti programi i aktivnosti zaista bili u skladu sa potrebama i interesovanja onih za koje su bili namenjeni – mlade osobe u Srbiji. 

Rezultati istraživanja kojima možete pristupiti klikom na dugme ispod pomoćiće omladinskim organizacijama u Srbiji da dodatno unaporede svoju ponudu aktivnosti, događaja, radionica i razmena koje su skrojene za mlade.