Kako bismo podržali omladinske organizacije u promovisanju njihovih aktivnosti mobilnosti ka mladima i kako bismo im pomogli da osiguraju bezbednost učesnika njihovih aktivnosti razvili smo tri vodiča koji se mogu koristiti za poboljšanje načina na koji komunicirate sa njima. Ovi vodiči dostupni su besplatno na platformi YouthEngage.net, razvijenoj od strane Libera uz podršku projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiranog od strane Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC).

Vodič za razvijanje komunikacionih strategija je osmišljen da vodi vašu organizaciju ka kreiranju digitalnih komunikacionih strategija koje će podići svest mladih o značaju aktivnosti mobilnosti i podstaći njihov angažman i spremnost da učestvuju u njima.

Mini komunikacione strategije razvijene su za komuniciranje sa različitim socio-ekonomskim grupama mladih. Ove mini strategije predstavljaju pojednostavljen i direktan model za praktičnu primenu Vodiča za komunikaciju u vašem svakodnevnom radu.

Vodič za osiguranje bezbednosti učesnika aktivnosti mobilnosti pomoćiće vam da implementirate strategije koje će osigurati da je fizičko i mentalno zdravlje učesnika vaših mobilnosti zagarantovano.

Slobodno istražite vodiče u okviru sekcije “Baza znanja” i iskoristite znanje sadržano u njima kako biste unapredili svoj rad.